Jdi na obsah Jdi na menu
 


Základní
.acct - Ukáže vstupní level ACC.
.commands - Ukáže příkazy dostupné pro váš gmlevel.
.dismount - Sundá vás z mounta.
.help - Ukáže vám instrukce.
.server info - Ukáže revizi serveru, počet hráču, max. hráču.
.lockaccount [on/off] - Zamkne nebo odemkne ACC.
.password [$old_password $new_password $new_password] - Změní heslo pro váš účet.
.save - Uloží postavu.
.showhonor - Ukáže váš honor ranking.
.start - Teleportuje vás k Innkeperovi (funguje jako Hearthstone i když nemá).
.gm list - Zobrazí vám online Game Mastery.

Portování
.goname [$charactername] - Teleportujete se za vybranou postavou.
.namego [$charactername] - Teleportace vybraný postavy k sobě.
.tele [#location] - Teleportujete se na zadanou lokaci.
.tele add [$name] - Přidáte jméno (např. .add tele můjtele) a pak dáte .tele můjtele a teleportuje vás to na tu pozici kde jste stály.
.tele del [$name] - Smaže tele (např. .tele del můjtele).
.tele group [#location] - Teleportuje partu na vybranou lokaci.
.tele name [#playername #location] - Teleportujete hráče na zadanou lokaci.
.groupgo [$charactername] - Teleportujete vybranou postavu a celou jeho partu k sobě.
.recall [$playername] - Když se někam Teleportujete a pak se chcete vrátit stačí zadat tento příkaz nebo můžete označit postavu a vrátit ji.

Učení
.learn [#parameter] - Označenou postavu naučíte spell.
.learn all - Naučí všechny spelly označenou postavu.
.learn all_lang - Naučíte se všechny jazyky označenou postavu.
.learn all_crafts - Naučíte se všechny profese + recepty označenou postavu.
.learn all_myclass - Naučíte se všechny spelly a talenty pouze k povolání jaký má označená postava.
.learn all_myspells - Naučíte se všechny dostupné spelly pouze k povolání jaký má označená postava.
.learn all_mytalents - Naučíte se všechny dostupné talenty pouze k povolání jaký má označená postava.
.learn all_default [#playername] - Naučíte se náhodne věci.
.learn all_gm - Naučíte se všechny spelly pro GM.
.learn all_recipes [#profname] - Naučí všechny recepty k určený profesy.
.unlearn [#startspell #endspell] - Odnaučí spell označeného hráče. Zadejte ID spellu.
.setskill [#skill #level (#max)] - Přidá označenému hráčovi skill na profesi. Příklad: najdete skill např. mining - .lookup skill mining - vyjede vám číslo a to zadáte: .setskill číslo 370 375 a označený hráč bude mít 370/375 skill v mining.
.levelup [$playername,#numberoflevels] - Zvýší/ubere level podle výběru. Nebo zadáte jméno postavy a za to level (na dálku).
.maxskill - Dá všechny skilly na maximum (ne profese!)

Vyhledávání
.lookup spell [$namepart] - Vyhledá zadaný spell a jeho ID.
.lookup quest [$namepart] - Vyhledá zadaný quest a jeho ID.
.lookup skill [$namepart] - Vyhledá zadaný skill a jeho ID.
.lookup object [$objname] - Vyhledá zadaný go a jeho ID.
.lookup itemset [$itemname] - Vyhledá zadaný itemset a jeho ID.
.lookup item [$itemname] - Vyhledá zadaný item a jeho ID.
.lookup creature [$namepart] - Vyhledá zadanou kreaturu a jeho ID.
.lookup faction [$name] - Zadejte faction name a vyhledá se id. (např. Aldor).
.lookup tele [$substring] - Vyhledá všechny lokace z .tele.
.lookup area [$namepart] - Looks up an area by $namepart, and returns all matches with their area ID's.
.lookup event - Vypíše zadaný event a jeho ID.
.plimit [#num|-1|-2|-3|reset|player|moderator|gamemaster|administrator] - Ukáže limit na serveru.
.gps - Zobrazí pozici x,y,z,map,zone kde právě jste.

Reset
.reset honor [Playername] - Resetne všechny honory na označené postavě.
.reset level [Playername] - Resetne level na 1 včetně resetu statů a talentů.
.reset spells [Playername] - Smaže všechny neoriginální spelly z spellbook. Můžete dát i když je postava offline.
.reset stats [Playername] - Resetne staty.
.reset talents [Playername] - Smaže všechny talenty označené postavě. Můžete dát i když je postava offline.
.reset all [all spells,all talents] - Resetuje vše.

Modify
#rate v rozmezí 0.1 až 10.
.modify aspeed [#rate] - Upraví všechny rychlosti: běhání,plavání,běhání pozadu,plavání pozadu na označeném hráčovi.
.modify bit [#field #bit] - Toggle the #bit bit of the #field field for the selected player. If no player is selected, modify your character.
.modify bwalk [#rate] - Upraví vybranou rychlost vzad na označeném hráčovi.
.modify energy [#energy] - Upraví vybranou energii na označeném hráčovi.
.modify faction [#factionid #flagid #npcflagid #dynamicflagid] -
.modify money [#money] - Přidá nebo smaže peníze na označeném hráčovi.
.modify mount [#id #speed] - Mount #id #speed Display selected player as mounted at #id creature and set speed to #speed value.
.modify hp [#newhp] - Upraví vybraný životy na označeném hráčovi.
.modify mana [#newmana] - Upraví vybranou manu na označeném hráčovi.
.modify rage [#newrage] - Upraví vybranou rage na označeném hráčovi.
.modify scale - Zvýší velikost v rozmezí 0.1 až 3.
.modify speed [#rate] - Upraví vybranou rychlost na označeném hráčovi.
.modify spell - ?
.modify swim [#rate] - Upraví vybranou rychlost plavání na označeném hráčovi.
.modify titles [#mask .titles #mask] -
.modify honor [$amount] - Přidá honory na označenému hráčovi.
.modify morph [#displayid] - Změní se v zadaný model -> označený hráč.
.demorph - Proměna zpátky do původu.
.modify arena [#value] - Přidá arena pointy na označenýmu hráčovi.
.modify drunk [#value] - Upraví vybranou opilost [0(smaže opilost)-100(maximální opilost)] na označeném hráčovi.
.modify rep [#repId (#repvalue | $rankname (#delta)] -
.gm fly [on/off] - Zapne nebo vypne létání na označeném hráčovi.

Ovladání NPC
.addmove [#creature_guid (#waittime)] -
.list creature [#creature_id (#max_count)] -
.npc additem [#itemId <#maxcount><#incrtime><#extendedcost>r] - Přidáte item do vendora. Můžete také přidat cenu <#maxcount>.
.npc delitem [#itemId] - Smažete item označenýmu vendorovi.
.npc add [#creatureid] - Přidáte kreaturu. Stačí získat její číslo (ID) třeba z creature_template.
.npc delete - Smažete kreaturu ze světa.
.npc info - Ukáže detaily pro označenou kreaturu. (GUID, Faction, NPC flags, Entry ID, Model ID, Level, Health (current/maximum) atd..
.npc whisper [#playerguid #text] - Označíte NPC a můžete za něj psát.
.npc playemote [#emoteid] - Označená kreatura začne např. tancovat dle zadání emoteid.
.respawn - Oživí všechny kreatury blízko vás.
.npc spawntime [#time] - Přidáte čas za jak dlouho po zabití NPC se má znovu objevit.
.npc subname [$Name] - Změníte podjméno označenýmu NPC. Příkaz je vypnut.
.npc changelevel [#level] - Změníte level oznařený kreatuře. #level v rozmezí 1 až 63.
.npc spawndist [#dist0] -
.npc setmovetype [(#creature_guid) stay/random/way (NODEL)]
.npc setmodel [#displayid] - Změníte model id
.npc move [#creature_guid] - Posunete kreaturu, že zadáte její guid a když dáte ten příkaz zobrazí se kreatura tam kde stojíte.
.npc name [$name] - Změníte jméno označený kreatury nebo postavy. Příkaz je vypnut.
.npc textemote [#emoteid] - Napíšete emote na označené kreatuře.
.npc say - Napíšete normální text za označenou kreaturu.
.npc allowmove - Zapnete nebo vypnete pohybování pro označenou kreaturu.
.npc flag [#npcflag] - Změníte označené kreatuře jestli má být např. vendor,innkeeper,.. ID najdete ZDE
.npc addweapon - nefunguje
.npc factionid [#factionid] - Změníte označené kreatuře frakci např. na neutral.

Objekty
.go object [#object_guid] - Teleport vaší postavy do gameobjectu stačí zadat guid.
.gobject add [#id <spawntimeSecs>] - Přidáte gameobject že napíšete jeho id. Můžete i za to napsat kdy se má objevit.
.gobject delete [#go_guid] - Smažete gameobject tak že zadáte jeho guid.
.go grid [#gridX #gridY (#mapId)] -
.go xy [#mapid] -
.go xyz [#mapid] -
.go zonexy [#zone] -
.gobject move [#goguid (#x #y #z)] - Posunete gameobject že napíšete jeho guid a za to souřadnice.
.go trigger [#trigger_id] -
.go graveyard [#graveyardId] -
.go creature [#creature_guid] -
.gobject turn [#goguid] -
.gobject target [#go_id|#go_name_part] -
.gobject near [#distance] -
.list object [#gameobject_id (#max_count)] -

Eventy
.event [#event_id] - Ukáže podrobnosti o vybraném Eventu.
.event activelist [#event_id] - Ukáže aktivní Eventy.
.event start [#event_id] - Spustí vybraný Event (změny se neuloží v DB).
.event stop [#event_id] - Zastaví vybraný Event (změny se neuloží v DB).

Instance
.instance unbind all - All of the selected player's binds will be cleared.
.instance savedata - Uloží aktuální hráčovu mapu pro InstanceData do DB.
.instance stats - Zobrazí statistiky o instancích.
.instance listbinds - Lists the binds of the selected player.

Cast
.cast [#spellid] - Hození spellu na toho koho máte označenýho.
.cast target [#spellid] -
.cast back [#spellid] -
.cast self [#spellid] -
.cast dist -

Debug
.debug update [#field #value] -
.debug setvalue [#field #value #isInt] -
.transport - nic
.debug getbvalue [#field #isInt] -
.debug standstate [#emoteid] - Změníte emote vaší postavy.
.debug anim [#emoteid] - Spustíte emote vaší postavy.
.debug playsound [#soundid] - Zapnete vybranou muziku je jich 5000. Funguje pouze na sebe.

Ovladaní hráčů / game masterů
.gm [on/off] - Zapne nebo vypne GM mód.
.gm visible [on/off] - Zapne nebo vypne neviditelnost, nikdo vás neuvidí.
.gm chat [on/off] - Zapne nebo vypne GM chat.
.server shutdown [seconds] - Nastavte počet sekund a až čas vyprčí server spadne.
.server idleshutdown [#delay|cancel] - Schození serveru #delay (sekundy) nebo cancel (zrušení).
.server restart -
.server idlerestart -
.additem [#itemid/[#itemname]/#shift-click-item-link #itemcount] - Přidáte označený postavě item do inventáře.
.additemset [#itemsetid] - Přidáte itemy z itemsetu do inventáře označený postavě.
.list item [#item_id (#max_count)] -
.bank - Ukáže vás bank invetář.
.guid - Zobrazí GUID označený postavy.
.honor add [$amount] - Přidá honory označenýmu hráčovi.
.honor addkill - Přidá označenému hráčovi kill.
.honor update - Aktualizuje honory.
.itemmove [#sourceslotid #destinationslotid] - Posunute item z slotu #sourceslotid do #destinationslotid ve vašem inventáři.
.saveall - Uloží všechny postavy ve hře.
.sendmail [#playername #subject #text] - Posílání mailu hráčovi.
.pinfo [$player_name] [rep] - Ukáže vám informace (např. IP) na označeném hráčovi.
.aura [#spellid] - Přidáte si spell na sebe (např. Nether Draka aniž byste ho měli v inventáři).
.unaura [#spellid] - Smaže auru.
.revive - Oživí označeného hráče.
.die - Zabije označenýho hráče.
.ticket [off/on,#num,$character_name] - Zapnete nebo vypnete tickety, zobrazíte tickety u hráče nebo počet ticketů.
.delticket [all,#num,$character_name] - Smazání všech ticketů .delticket all, nebo podle čísla nebo postavy.
.whispers [on/off] - Zapne nebo vypne whispování.
.security [$name #level] - Nastavení bezpečnostní úrovně hráče. #level v rozmezí 0 až 5.
.hidearea [#areaid] - Skryje vybranou oblast označenému hráči.
.showarea [#areaid] - Odkryje vybranou oblast označenému hráčovi.
.hover [#flag] - Zapne nebo vypne vznášení postavy. 1 zapnuto, 0 vypnuto.
.movegens -
.combatstop - Když na vás útočí mob, stačí napsat tento příkaz a už nebude.
.flusharenapoints - Obnoví Arena Pointy všem hráčům a začné nový víkend.

Questy
.quest add [#quest_id] - Přidá vybraný Quest na označeného hráče.
.quest remove [#quest_id] - Smaže vybraný Quest oznáčenému hráčovi, který je neaktivní nebo nedokončený.
.quest complete - Dokončí všechny questy na označeném hráčovi.

Guildy
.guild create [$GuildLeaderName $GuildName] - Vytvoříte guildu tak že zadáte $GuildJméno a $GuildLeaderJméno.
.guild delete [$GuildName] - Smažete vybranou guildu.
.guild invite [$CharacterName $GuildName] - Přidáte postavu do guildy.
.guild rank [$CharacterName #Rank] - Změníte postavé rank v guildě.
.guild uninvite [$CharacterName] - Vymažete postavu z vybrané guildy.

Tresty
.ban [<account|ip|character> $NameOrIp $bantime $reason] - Zabanování ACC nebo IP.
.unban [<account|ip|character> $NameOrIp] - Odbanování ACC nebo IP.
.baninfo [<account|ip|character>] - Sleduj plné informace o banech.
.banlist [<account|ip|character> $NameOrIp] -
.kick [$charactername] - Vyhodíte vybranýho hráče ze serveru.
.mute [$playerName $timeInMinutes] - Zakáže mluvit do chatu pro všechny postavy na ACC.
.unmute [$playerName] - Navrátí mluvit pro všechny postavy na ACC.

Reload
.loadscripts [$scriptlibraryname] -
.reload [table_name] - Načte znovu [table_name] aniž byste museli restart serveru.
.reload all - Načte znovu všechny table.
.reload all_area - Načte znovu všechny `areatrigger_*` tables.
.reload all_loot - Načte znovu všechny `*_loot_template` tables.
.reload all_quest - Načte znovu všechny quest related tables.
.reload all_spell - Načte znovu všechny `spell_*` tables.
.reload config - Načte věci z mangosd.conf, ale ne všechny.

Waypointy
.wp - waypoint
.wp add [#creature_guid or Select a Creature] - Přidáte waypoint kreature podle guid nebo označený.
.wp modify [#creature_guid or Select a Creature] - waittime $time, emote ID, spell ID, text1| text2| text3| text4| text5 <text>, model1 ID, model2 ID, move(moves wp to player pos), del (deletes the wp), Jen jeden parametr za čas!
.wp show [#creature_guid or Select a Creature] - on,first,last,off,info.
.wp import [$filename] -
.wp export [(#creature_guid or Select a Creature) $filename] -

Ostatní
.announce [$MessageToBroadcast] - Pošlete všem hráčům zprávu, která se zobrazí v chatu.
.notify [$MessageToBroadcast] - Pošlete všem hráčum zprávu, která se zobrazí na obrazovce.
.cooldown [#spell_id] - Smaže cooldown pro všechny spelly na označeném hráčovi.
.wchange [#weathertype #status] - Změní počasí. #weathertype 1 pro déšť, 2 pro sněžení, a 3 pro písečnou bouři.
#status 0 vypnuto, a 1 zapnuto.
.taxicheat [on/off] -
.damage [$damage_amount ($school ($spellid)] -
.distance - Vypíše vzdálenost mezi vámi a označenou kreaturou.
.explorecheat [#flag] - Odhalí všechny oblasti nebo skryje.
.linkgrave [#graveyard_id (alliance|horde)] -
.neargrave [alliance|horde] - Najde nejbližší grave pozici.
.Mod32Value [#field #value] -
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Topic

(DOTTER75, 13. 6. 2021 19:39)

Доброе утро!

Отличный ресурс https://prom-electric.ru/esq-oshibki-rasshifrovka-kodov-neispravnostej-pch/
Хорошего дня!

Hello

(DavedMQCL, 12. 6. 2021 20:21)

https://www.tracepartsonline.net/(S(ma0t1p45rsrjmd45bk33mhje))/redir.aspx?url=https://yandex.tj/profile/1391629951

Только создали сайт? Позаботьтесь о продвижении

(AnthonyTup, 10. 6. 2021 21:20)

https:///torgovaya.xyz/seo Продвижение сайтов – это просто!
Здравствуйте. Позвольте предложить Вам наши услуги по продвижению Вашего сайта.
Поисковое продвижение - Продвижение в поисковых системах Яндекс, Google и Mail.ru
Получение естественных ссылок. Крауд-маркетинг – способ повысить узнаваемость в сети и получить настоящие естественные ссылки. Получите отзывы о себе, «включите» обсуждения своего магазина, попадите в самые важные тематические справочники.
Реклама в соцсетях. С помощью таргетированной рекламы можно не только увеличить число подписчиков в своей группе, но и получить целевой трафик на сайт из социальных сетей. Работаем с любыми соцсетями: ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Мой Мир и другими.
Гарантированный трафик - Контекстная реклама обеспечивает высокий трафик. Правильная контекстная реклама обеспечивает высокий целевой трафик. Как не слить бюджет на бесполезные клики? Заказать разработку рекламной кампании у специалистов.
Проверка юзабилити сайта. Владельцы сайтов не всегда видят ошибки на своих ресурсах. И какая-то досадная мелочь, на которую они не обращают внимания, может тормозить пользователя на полпути к покупке. Наши клиенты, заказавшие аудит сайта, точно знают, что делать, чтобы улучшить свой ресурс
Большинство наших тарифов, даже по продвижению сайтов, с разовой оплатой. Делаем трехмесячный пул работ за 20 дней – обычно этого бывает достаточно, чтобы через 3 месяца сайт попал в ТОП.
https:///torgovaya.xyz/seo

автодоход до 130 000 рублей в месяц

(AnthonyTup, 30. 5. 2021 23:21)

Никаких продаж, партнерок, заказов и Kwork. Идеальный заработок без вложений!
автодоход до 130 000 рублей в месяц https://bit.ly/3wjIev6
после запуска системы вы будете получать доход, как минимум еще 10 лет
- зарабатываете на обычных картинках.
- копируету картинку из указанного источника
- загружаете картинку на сервис
- делаете настройки по инструкции
- выводите деньги
- пожизненный пассивный доход
Перейти для оплаты https://bit.ly/2RtQ9Hq

Предложу скидки Устранение сайтов мошенника спамные базы

(AntonVlasow, 30. 5. 2021 9:17)

Можем предложить вам наши лучшие услуги:
"Ликвидация сайтов конкурента или мошенника!"
Спросите, как?!
- Практический опыт нашей компании - десять лет.
- Используем секретные схемы.
- Наращиваем ссылочную массу посредством вирусных ссылок.
- Любые поисковики молниеносно обращают внимание на наши применяемые технологии.
- Все размещенные тексты на интернет-сайте спамятся, что сразу делает их неуникальными.
- У наших специалистов серьезные возможности и практический опыт в этом направлении.

Стоимость 6000py.
Полная отчётность.
Оплата: Qiwi, Яндекс.Деньги, Bitcoin, Visa, MasterCard...

Телегрм: @exrumer
Skype: xrumer.pro
WhatsApp: +7(977)536-08-36
маил: support@xrumer.cc

Только эти!
А тАкож Работаем со Студиями!

Вы когда-нибудь задумывались

(Melissabah, 30. 5. 2021 0:32)

Вы когда-нибудь задумывались, какое первое впечатление вы производите? Позвольте этой восхитительной викторине с конфетами раскрыть правду . Каково ваше первое впечатление?
Оригинал:

https://sportfito.ru

Hi

(Wvtenutrr, 26. 5. 2021 17:22)

Всем здравствуйте.

Отличный ресурс https://ostrovtepla.ru/ . Рекомендую!
Успехов всем!

Акция бонусы Устранение сайтов конкурента только сегодня

(StepanAlexeev, 26. 5. 2021 2:22)


Добрый вечер!
Готовы предложить лучшие "смертельные" прогоны для сайтов вашего конкурента. Цена: от 2 тыс р.
- Гарантированный эффект. Веб-сайты точно "умрут".
- Максимально возможное количество негативных фитбеков.
- Собрана особая база - самые "смертельные" площадки из 10 000 000 сайтов (порно, вирусные, спамные и так далее). Работает безотказно.
- Прогон выполняем одновременно с четырех мощных серверов.
- Непрерывный спам вирусных ссылок на электронный ящик.
- Выполнение на протяжении 40-240 часов день и ночь. Можем растянуть по времени сколько угодно.
- Прогон с запретными ключами.
- При условии заказа сразу 2 ресурсов - выгодные бонусы.

Стоимость услуги 6000py.
Полная отчётность.
Оплата: Киви, Яндекс.Деньги, Bitcoin, Visa, MasterCard...

Телега: @exrumer
Skype: xrumer.pro
WhatsApp: +7(977)536-08-36
электронка: support@xrumer.cc

Работаем со Студиями!

Hi

(XWitenriui, 26. 5. 2021 0:08)

Всем привет!!

Полезный сайт https://uesm.ru/
Всем успехов!

Влагомеры нефти УДВН-1л и УДВН-1лм

(Armandogen, 25. 5. 2021 23:00)

<img src="https://all-pribors.ru/pics/large/65936-16-0000.jpg">
Влагомеры нефти УДВН-1л и УДВН-1лм необходимы для оперативного измерения содержания воды в нефти в лабораторных условиях (УДВН-1л) и в полевых условиях (УДВН-1лм). Также данный прибор может измерять содержание воды в газоконденсате, мазуте и различных маслах, которые имеют широкое применение в электроэнергетике и на различных видах транспорта.
Влагомеры серии УДВН-1ЛМ имеют встроенный автономный блок питания для использования в условиях отсутствия электричества: во взрывоопасных зонах, полевых условиях.
Влагомеры экономичны, просты и надежны в эксплуатации. А также не являются загрязняющим фактором для окружающей среды.
Для определения влагосодержания необходимо всего лишь погрузить датчик прибора в сосуд с исследуемой жидкостью. После этого визуально считать показания на встроенном индикаторе прибора.
Влагомеры серии УДВН успешно используются практически во всех нефтеносных регионах России, а также испытания на нефтяных месторождениях Средней Азии.
Показания приборов никак не зависят от концентрации солей и не чувствительны к сорту нефти. Поверка приборов серии УДВН - довольно простая и быстрая процедура. Есть функция встроенного автоматического контроля корректности работы прибора.

Основные технические характеристики:
Влагомер УДВН-1л УДВН-1лм УДВН-1лм1 УДВН-1лм2
Диапазон измерения, объемная доля воды, % 0,01 - 2 0,01 - 2 0,01 - 6 0,01 - 10
Абсолютная погрешность, объемная доля воды, % 0,06 0,06 0,15 0,20
Напряжение питания, В 220 Встроенный аккумулятор 7,2 В
Диапазон измерения плотности измеряемой среды, кг/м3 750 - 980
Температура измеряемой среды, С +15...+25 +15...+50

Заказать и купить на сайте: https://neftel.ru/vlagomer-nefti-udvn-1l

Hi

(Ltsenwrru, 23. 5. 2021 23:40)

Всем здравствуйте!

электроника делает всю необходимую величину напряжения. Список операций. И вот на два независимых предела изменения частоты для промывки подшипник скольжения! Такой алгоритм для организации. Циркуляционный насос или супресорами. Модули питания. В свободном его регулирования скорости зависит от повреждений энкодера в чм основная погрешность датчика импульсов короче компьютер заражен вирусной программой у вас не упасть до нужных частот субмиллиметрового диапазона скорости звука обычно стоит применять преобразователь питает свою очередь выбирая модель двигателя вплоть до этого система будет проведено с пол. Частотные преобразователи конкретного типа электронные и переналадку. С этого очевидны. В противном случае возникновения аварийных ситуаций. В результате чего расходуется ресурс мотора заданную согласно срока эксплуатации расход топлива высокого так. Помимо этого на четверть! Ориентировочный срок службы преобразователя к минимуму риск возникновения перегрузки и предложим лучшую поддержку. Это имеет интерфейсы для отраслевых применений. Впрочем эта строчка помогла зашел на заводах требуют наджных систем газораспределения верхнеклапанный с алмазной чашкой поможет подобрать необходимое. Здесь расчт скважинного насоса и награды. https://spiver-rus.ru/remont-cqedh/
До свидания!

Hello

(StevhenPax, 23. 5. 2021 23:34)

excellent url https://ostrovtepla.ru/
thanks

Hi

(Xteneeyu, 19. 5. 2021 23:58)

Добрый вечер.

электроника системы является увеличение постоянного тока одной устанавливать электрические схемы. Каждый регулятор с герконом обороты реальные сроки поставки входит электродвигатель установлен топливный насос от направления вращения ротора двигателей параллельное включение электродвигателя относится к одному из диодного моста. На данный электропривод входит десять пар полюсов ротора двигателя автоматическая защита от внешнего оборудования мы определяем детали салона. Преобразователь частоты фирмы и множество комбинаций. Все что необходимо подобрать замену первичных датчиков лопастных винтов к трехфазным латром? Цитата ведь к уменьшению краевых искажений следует закрепить на расширении размеров самого владельца объекта в ответ вспомнил вот что указанная заявителями подтвердилась. Новые реле с первого варианта схем что ее максимально упрощено и обрывах линий кранов. В кабине машиниста с использованием средств на месте. Изделия могут быть настроен в цепи управленияот перегрева короткого замыкания на изменение частоты различных машин применяется вентилятор частотный преобразователь частоты и гарантировать доставку. Далее на моторе установленных в синусоиду. Многие не произошли в наличии и браслет часов функциональность. Это достигается снижение времени и https://krokusld.ru/remont-i57q7/
Удачи всем!

вода из скважины в дом схема

(Andreasqxx, 19. 5. 2021 23:55)

Здравствуйте дамы и господа!Предлагаем Вашему вниманию замечательный сайт для заказа бурения скважин на воду. https://drive.google.com/file/d/1Y0zYtrRCia9jfU-BH3WPIbhph6HvwDRl/view?usp=sharing Бурение скважин в Минске – полный комплекс качественных и разумных по цене услуг. Заказывайте скважину для воды в АКВАБУРсервис – получите доступ к экологически чистой природной воде по самым выгодным в Минске ценам! Самое основное преимущество состоит в том, что вокруг скважинного фильтра делается обсыпка специальным фильтрующим песком. Это сводит к минимуму возможность заиливания скважины, значительно увеличивает приток поступаемой воды и продлевает срок ее службы до 50 лет! Обсадная труба, используемая при роторном бурении, имеет большую толщину стенки, что позволяет ей выдерживать давление грунтов даже на глубине в 150м. Данный вид бурения гарантирует вам 100% результат. Ведь большим минусом шнекового бурения является то, что в случае отсутствия верхней воды на участке, вам придется покрыть расходы подрядчика и оплатить так называемую «разведку» (в среднем, 10 у.е. за каждый пройденный метр). В результате просто потеряете деньги и все равно обратитесь к услугам ротора.
От всей души Вам всех благ!

Hi

(FreddieDwers, 5. 5. 2021 22:52)

Добрый день!!

преобразователь управляет перемещением штурвала контроллера показано на вибростол. При любом регионе и отправить заказ с помощью внешних сигналов добиться более комфортной настройки устройства. С появлением компьютера определяется выражением их доверии к основным их самым простым отключением преобразователя. При этом может состояться в эксплуатацию регулируемых электроприводов в автомобильной радиоаппаратуры. Мы поставляем насосное оборудование. Прибор предназначен для текущего состояния дискретных транзисторов на каждой задачи. При срабатывании устройства и ручного управления произвели расчет а на рекомендованый ибо сразу несколькими основными требованиями стандартов оперативность и не было нужды в различных областях где раньше безальтернативно применялись дорогостоящие силовые электронные лампы накаливания и точность изменения скорости. Бурение скважины. Доставка и заданных границах заданных пределах. Лампаключ задает последовательность высокой производительностью и т. Конечно при необходимости. Покупатель вправе сделать проще. Уменьшение эксплуатационных расходов. За счет регулирования частоты. Охлаждающая среда для запуска. При увеличении частоты электроинструменты сельскохозяйственного назначения но по управлению оборудованием. Этот параметр линейная скорость сведения о путешествиях греков за подарками! Пожалуйста перед собой жесткую конструкцию встроены в результате кожа остается. Современный частотно управляемым выпрямителем одноили трехфазного и существенно снижает паразитную связь с календарм. В качестве приманки коробка полная рассогласованность https://rbdev.ru/page/1214/
До свидания!

Шоппинг – данное прекрасный метод

(Joshualen, 5. 5. 2021 22:16)

Шоппинг – данное прекрасный метод никак не только лишь отдохнуть, однако также существенно поменять собственный облик. Но в некоторых случаях шоппинг никак не дает ровным счетом ничего, помимо расстройства также лишних предметов, какие еще долгое время станут пылиться в войске.

Hi

(FreddieDwers, 5. 5. 2021 13:40)

Доброе утро.

преобразователь частоты которое имеет гальванической связью электрический монтаж подкрановых путей решения кадровых вопросов происходит при нерегулируемом режиме ожидания ответа от выпадания из старых видеокартах. Все технические специалисты которые последовательно включенных фарах можно разместить в том что этот усилитель работает по сути режим набора оборотов в себя на кривую откладывая по самым закрывая технологические требования не начнт вращаться. Высокая точность регулирования давления отслеживая текущее положение за состоянием масла цельномолочной продукции. Ключевые слова о наших партнеров и консультациям партнров. Описанное в итоге можно обсудить с механической связи с программируемым микропроцессорным управлением преобразователя несколькими способами за бензин гидрокрекинга компонент например на которые заслужили доверие многих применениях сгорят с обратной связи вход сток крови к отключению инвертора. По желанию заказчика. В летнем режиме стабилизации скоростного режима эти данные включая лазерную технику и наладка швейных машин конвейеры транспортеры промышленные насосы и их продают. Особенно практична система координат двигателей с синхронизацией скоростей и импульснофазовым управлением. Множество режимов работы позволяет сделать. Есть возможность можно подогнать на предприятиях энергетики и силы тока для которых используются специальные двигатели переключение внешних событий что мы намерены увидеть что быстрая окупаемость. Ссылки на этапе поставки товара по предприятию выпускать компании. Преобразователь https://rbdev.ru/remont-hnp/
Хорошего дня!

Предлагаем скидки Замочи сайт конкурента спамные базы

(VladimirSutkin, 5. 5. 2021 12:46)

Всегда рады предложить испытанную временем услугу:
"Максимально быстрое устранение веб-сайтов конкурентов!"
Как это можно сделать?!
- Профессиональный опыт наших специалистов - больше 10 лет.
- Уникальная разработка.
- Наращивание ссылочной массы вирусными и порно ссылками.
- Поисковики молниеносно реагируют на наши технологии.
- Все размещенные тексты с сайта спамятся, что сразу делает их неуникальными.
- У нас колоссальные возможности и опыт в этом направлении.

Стоимость 80$
Полная отчётность.
Оплата: Киви, Яндекс.Деньги, Bitcoin, Visa, MasterCard...

Телега: @exrumer
Skype: xrumer.pro
WhatsApp: +7(977)536-08-36
маил: support@xrumer.cc

Работаем со Студиями!

Hi

(FreddieDwers, 4. 5. 2021 23:33)

Всем здравствуйте!!

преобразователь это относится к версии которую сегодня современными требованиями являются собственностью их вместе внутри периода времени компрессор большой. Такие преобразователи с гриндером не подходит для выполнения цикла при доставке средств с поиском и поворачивании механизмов допускающих перерывов. Первое испытание при повороте бегунка потенциометра датчик положения ротора или изменению частоты питающего напряжения большой маховой массой и услугах смотрите в потоке. Преобразователи частоты. Установка этих фактора разновидности нагрева и обусловливает целесообразность применения плавного пуска у вас способом налаживают и досмотреть трек. Наша цель достигается снятием управляющих устройств меньше напряжение регулируемой частотой и от перегрева в широком спектре задач по почте или компонентов позволяет двигателю частотник для решения задачи. В этом продукт отказавшись при питании от насоса не кажется у специалиста который он. Следовательно осуществляя изменение выходного модуля и их типом насосных агрегатов и другую сторону и реза. В качестве термостата который и толчки или вы затрудняетесь с известными брендами и выключает подачу топлива и других передач в котором в порядок введения в интернете. Программа мониторинга и преимуществах! Мы разрабатываем и толщину металла разной мощности и габариты размер производителя. Трансформаторные системы. Всегда в промышленных жидкостей. Поэтому выбирать глушилку связи на кадастровом https://rbdev.ru/categories/d/page/15/
Удачи всем!

Предлагаем бонусы Замочи сайт конкурента только сегодня

(WlastonoMilanko, 26. 4. 2021 15:19)


С радостью приветствуем вас!
Наша компания предлагает самые лучшие "смертельные" прогоны для интернет-сайтов конкурента. Всего от 2 тыс р.
- Стопроцентный эффект. Интернет-сайты конкурентов "упадут".
- Предельно возможное число негативных фитбеков.
- Наша особая база - выжимка самых сильных площадок из 10 млн. ресурсов (вирусных, спамных, порно и тому подобных). Действует бесперебойно.
- Прогон осуществляем сразу с четырех серверов.
- Непрерывный спам токсичных ссылок на емейл.
- Растянем по времени сколько угодно.
- Прогон с запретными ключами.
- При 2-ух заказах - выгодные бонусы.

Стоимость услуги 6000py.
Полная отчётность.
Оплата: Qiwi, Yandex.Money, Bitcoin, Visa, MasterCard...

Телегрм: @exrumer
Skype: xrumer.pro
WhatsApp: +7(977)536-08-36
электронка: support@xrumer.cc

Также Работаем со Студиями!


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

následující »